Velkommen til Ona.

Ja vi kaller det Ona, men det er egentlig to øyer, HUSØY OG ONA.

Dersom vi ser langt tilbake i 1588 var det 20 huslyder på Ona og Husøy. Det var like mange som på Sandøya og Harøya til sammen. Det var eget kapell her og det var gudstjeneste 2. hver søndag.

I 1670 hadde folketalet vokse til 50 husstander. Da kom et hardvær med stormflo over øyene. Biskop Nannestad skreiv i visitasboka si 80 år etter det som han hørte folket her fortelle:- de fleste som er innvånere, som alle ere fiskere omkom i et forferdelig Guds veir i 1670 i vårfiske, så der af  50 ikun 2 familier til overs.

Onens kapell ble flyttet til Sandøen

 

.

Ona / Husøya er en del av Sandøy kommune. Kommunesentret er på Harøya.

Der er sykehjem / aldersboliger. Noen av de gamle her på Ona har måttet flytte dit på sine gamle dager.

Her i kommunen er det ikke farlig å bli syk. Ringe til legen, fortelle hvor syk en er.

Ambulansebåten er her på 15 min.

20 min. senere så er du på fastlandet/ Mordalsvågen.

Ved skikkelig krise kommer ambulansehelikopteret.

 

Her bor i dag 30 fastboende, de fleste er pensjonister., Det har ikke alltid vært slik.

Denne plassen her har vore en sentral plass i fiskerinæringa her på Romsdalskysten

Før i tida som me seier så var det rorbuer rundt om på holmene og på nesa. De som rodde sjøen, kom inn fra fastlandet og budde i rorbuer her ute om høsten og vinteren. Hvert båtlag sin rorbu, og egen kokke. Oterøya hadde en stor flokk her.

 

 

På Husøya var det 2 gardsbruk. Hver bruk hadde 8 – 10 melkekyr, okser og kalver og sauer/ gris.

På Ona var det 4 fiskemottak. De senere årene var det bare 1 igjen. Romsdalsfisk som eides av Sunnmøre og Romsdals fiskesalgslag. Dette ble solgt til Vikenco på Rindarøya. Etter noen år så vart bruket nedlagt. 5 – 6 faste arbeidere + ekstrahjelper mistet jobbene sine.

Øya hadde også en stor flåte med større fiskebåter. Disse er utsolgt / kondemnert og i dag er det bare noen få 1 mannsbåter igjen. Disse må levere sin fangst på Harøysundet eller i Bud.

 

Den tida jeg gikk på skolen her, så var skolen todelt. Vi gikk annenhver dag og klassene vart oppdelt slik:1  - 3 og 4  -  7.

Skolen ligg i dag på Husøya. Det store huset på venstre side, før gravplassen.

Skulen vart tatt i bruk i 1938 /39. Den mest moderne skulen i kommunen. Egen gymsal på toppen. 2 store klasserom, skolekjøkken og sløydsal

Siste året skolen var åpen var det 1 elev som gikk der. Det var i 93/94.

Skolen er i dag visstnok solgt til et selskap som har forskjellige planer.

 

I 1855 vart Ona offisielt losstasjon. Her ute var det 5 faste loser og 1 reservelos..

Både oldefar min og Tipp oldefar var loser.

Så sant de ikke loset båter eller sov, så satt de ved Ona-fyret med langkikkerten og speidet etter nye skip som dukket opp.

Så var det å kappspringe ned i losbåten for å komme først.

Min oldefar ble funnet død i et badekar på Norrøna i Molde. Siden 1933 har det ikke vært los på Ona. Ålesund er nærmest i dag.

 

Tankene på et fyr på Ona kom alt i 1835. Fyret vart bygd på høgste toppen av Onakalven.

Fyret vart tent for første gong 20/10 1867. Det vart prøvedrift fram til fullføringa i 1868. Det kunne ikke ha vore så lita prøvedrift heller, for det gikk med 429 liter med olje. Så lenge det var oljebrenner som laget lyset måtte fyrvokteren sitte i fyrtårnet å passe på at lampa lyste

Først i 1950 kom det elektrisitet til Ona og fyren fikk elektrisk drift i 1953.

Onafyret er ikke et innseglingsfyr, men et kjennemerke fyr, når du kommer fra havet.

Rundt om på øyene og holmene er det fyr og lykter som båtene segler inn etter når det er mørkt. Rødt – Hvitt - Grønt

Onafyret er i dag automatisert og det er ingen fyrvokter som ser til at det virker.

 

På Husøya er det en gravplass. Før den kom i stand vart folket begravne på Sandøya. Den første som vart gravlagd på Husøya var i 1922.

Gravplassen ble etter krigen satt opp slik som den er i dag.