Ona fyr ble bygget i 1866/1868 Tent for prøvedrift 20/10 1867
Ona fyr er et kjenningsfyr som det ikke kan seiles etter.
Fyret ligger på Onakalven og er 14,7 meter høyt.
Kystverket eier fyret og ble automatisert i 1971.
Fredet etter lov om kulturminner.

Det hvite fyret ved siden av, er et innseilingsfyr, det samme er fyret nede til høyre.