Salsfyre står på Husøya.Nærmere bestemt på salen.
Dette fyret, sammen med staker og lykter og andre fyr gjør
slik at båtene kommer seg trygt til og fra i mørket.
Moderne båter er i dag utstyrt med radar og katrnavigasjon.
Dette utstyret kan også svikte, og da er det godt at fyrlyktene fortsatt viser veg.